Nho Quan: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Thời gian qua, UBND huyện Nho Quan đã tập trung đẩy mạnh rà soát thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận giải quyết TTHC được tăng cường; đẩy mạnh thực hiện số hóa các TTHC. Từ đó góp phần công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.
anh tin bai

Người dân giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Thạch Bình (Nho Quan).

Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nho Quan giải quyết TTHC về đất đai, ông Nguyễn Trọng Huynh, xã Đồng Phong rất hài lòng khi được công chức làm việc tại đây đón tiếp niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Ông Nguyễn Trọng Huynh phấn khởi cho biết: Tôi đến thực hiện TTHC về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, tôi đã được công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ chuyển nhượng đất đảm bảo chính xác, nhanh chóng, không phải đi lại nhiều. 

Năm 2023, UBND huyện Nho Quan đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có kết quả các văn bản của Nhà nước và kế hoạch CCHC của huyện, của tỉnh. Phổ biến, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong giải quyết TTHC. Chú trọng công tác rà soát, đánh giá quy định, TTHC, thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định của Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật TTHC, niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên Trang thông tin điện tử của huyện đạt 100% số TTHC theo quy định. Tổng số TTHC tại cấp huyện và cấp xã là 380 TTHC (cấp huyện 265 TTHC, cấp xã 115 TTHC), trong đó 100% TTHC do Trung ương quy định. 

Đồng chí Lê Thị Thương, công chức lĩnh vực Tài nguyênMôi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nho Quan cho biết: Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, tôi thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản của UBND tỉnh về các danh mục thành phần hồ sơ để hướng dẫn Nhân dân thực hiện TTHC nhanh chóng, thuận tiện, không gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các cơ quan, cán bộ thẩm định của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian quy định. 

Thời gian qua, UBND huyện Nho Quan đã đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết TTHC. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC đã thực hiện cập nhật xử lý các bước trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Công tác tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục được triển khai thực hiện. UBND huyện Nho Quan đang cung cấp 380 dịch vụ công cấp huyện và cấp xã trên Hệ thống (cấp huyện 265 TTHC, cấp xã 115 TTHC). Đã cung cấp 720 địa chỉ Email công vụ (75 mail công vụ cho tổ chức và 645 mail công vụ cá nhân). Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng tài khoản hệ thống đạt 91%. Trang thông tin điện tử của huyện đã tích hợp hệ thống và kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, công chức Văn phòng HĐNDUBND xã Thạch Bình cho biết: UBND xã Thạch Bình đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân bằng nhiều hình thức thiết thực. Nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, công dân; phát huy vai trò thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ đảm bảo cho công dân đúng hạn hoặc trước hạn. Năm 2023, xã Thạch Bình đã giải quyết TTHC đạt trên 90% dịch vụ công trực tuyến. 

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện, cấp xã trên địa bàn huyện đảm bảo ổn định, thông suốt, góp phần giải quyết nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu của tổ chức, công dân. Các TTHC được UBND huyện công bố giải quyết trên môi trường điện tử ở các mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và giải quyết ngày càng nhiều; việc tổ chức thông báo rộng rãi dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được đẩy mạnh. 

Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến trên địa bàn huyện Nho Quan đạt 79,56%. Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023 là 44.714 hồ sơ (số hồ sơ trực tuyến là 33.854 hồ sơ, đạt 75%), số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99%; số còn lại đang trong quá trình giải quyết. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt 100%.

Nguồn: Báo Ninh Bình

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1