BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI HUYỆN NHO QUAN
Lượt xem: 47

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 77/KH-CTKT ngày 11/01/2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Bình. Ngày 08/5/2024, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Bình do ông Lương Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại huyện Nho Quan.

anh tin bai

Đồng chí Lương Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn đã kiểm tra hoạt động công tác thực hiện tín dụng chính sách tại địa bàn xã Phú Lộc và xã Quỳnh Lưu; tại mỗi xã, đoàn đã làm việc với Ban Giảm nghèo xã, 04 tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác, 02 tổ TK&VV và một số hộ vay vốn. Sau đó, đoàn tiến hành làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nho Quan tại trụ sở UBND huyện.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá: Thời gian qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Nho Quan đã triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT và Nghị quyết của BĐD HĐQT NHCSXH cấp trên, chỉ đạo của chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ của NHCSXH.

Tính đến hết tháng 4 năm 2024, tổng nguồn vốn đạt 711.049 triệu đồng, tăng 35.508 triệu đồng với 31/12/2023; trong đó nguồn vốn UBND huyện uỷ thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là 11.881 triệu đồng, tăng 5.000 triệu đồng so với 31/12/2023. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 710.945 triệu đồng, tăng 35.414 triệu đồng so với 31/12/2023. Tốc độ tăng trưởng 5,24%. Nợ quá hạn 647 triệu đồng, chiếm 0,09%/tổng dư nợ, giảm 42 triệu đồng so với 31/12/2023.

Năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, công tác cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đảm bảo theo đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ. Kết quả, đã giúp 389 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; số công trình nước sạch và VS&MTNT được xây dựng, cải tạo là 6.330 công trình/3.165 lượt hộ vay; Tạo việc làm cho 1.725 lao động; Số lượt HSSV được vay vốn là 279 HSSV; hỗ trợ cho 21 hộ vay vốn xây nhà ở (theo nghị định 100/2015/NĐ-CP); 21 lượt hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế; 12 hộ gia đình có thành viên chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH  huyện Nho Quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động tín dụng Chinh sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, góp phần quan trọng duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng. NHCSXH huyện đã chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1