Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 376

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Lễ ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hơp giữa Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nho Quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan. 

 

Ngày 28/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, ông Mầu Xuân Ngọc - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; ông Phạm Văn Đại Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; cùng dự có các ông, bà thành viên Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện.

anh tin bai

Ông Đinh Văn Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện -  Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối kết hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội: tích cực huy động vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến hết 30/6/2023, tổng nguồn vốn là 644.612 triệu đồng, tăng 36.339 triệu đồng so đầu năm, đạt 99,2% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2023 đã giải ngân được trên 83 tỷ đồng cho 1.935 hộ vay vốn ở các chương trình vốn vay như: Hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Nhà ở xã hội; giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; nâng cấp sửa chữa công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn... Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng, xử lý nợ xấu được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm do đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,11% trên tổng dư nợ, giảm 19 triệu đồng so với năm 2022.

          Cùng ngày, Đồng chí Phạm Văn Đại – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và Đồng chí Mầu Xuân Ngọc – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nho Quan thay mặt Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nho Quan đã ký kết Chương trình phối hợp, thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-NTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm cụ thể hóa, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

anh tin bai

Ký kết triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữ PGD NHCSXH huyện và Ủy ban MTTQ VN huyện

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Đinh Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2023, đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thành viên Ban đại diện huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phối hợp chặt chẽ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2023 nhất là tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuộc các xã có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân./.

 


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1