Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện Nho Quan tổng kết hoạt động năm 2023

Ngày 17/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nho Quan tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Trang, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; các thành viên Ban đại diện HĐQT - NHCSXH huyện.

anh tin bai

Đồng chí: Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao về tăng trưởng dư nợ tín dụng, huy động vốn, nhận vốn ngân sách địa phương, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động các tổ Tiết kiệm& vay vốn và chất lượng ủy thác ngày càng được tăng lên. Doanh số cho vay trong năm đạt 162.197 triệu đồng, với 3.847 lượt hộ vay; Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 675.531 triệu đồng, tăng 67.276 triệu đồng so với năm 2023 đạt 100% kế hoạch …Chất lượng tín dụng được duy trì tốt, nợ quá hạn giảm cả số tương đối và tuyệt đối.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã giúp cho 256 Hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; 137 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải cho phí học tập; 2.289 hộ gia đình khu vực nông thôn được vay vốn cải tạo, xây dựng công trình Nước sạch, công trình vệ sinh để cải thiện chất lượng cuộc sống; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 1.200 lao động tại địa phương; giúp cho 21 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn chuyển đổi ngành nghề; Cho vay 04 người chấp hành xong án phạt tù có nguồn vốn để sản xuất, kinnh doanh tái hoà nhập cộng đồng; xây dựng 21 ngôi nhà cho công nhân, người lao động và các đối tượng theo quy định khác của Chính phủ... Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, khó khăn, nguyên nhân kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, từ đó đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao công tác tham mưu, chủ động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các thành viên trong Ban đại diện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn. Thời gian tới, đề nghị thành viên Ban đại diện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. Đối với thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã cần chú trọng chỉ đạo công tác rà soát đối tượng vay vốn để triển khai cho vay, đề xuất giải pháp hoạt động tín dụng chính sách sát với thực tiễn của địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1