Triển khai tổ chức phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”
Lượt xem: 448
Nhằm tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là để tạo sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng chung tay tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau; ngày 08/9/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.
anh tin bai

Theo đó, Ninh Bình tổ chức phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống tương thân, tương ái tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Đối tượng triển khai bao gồm: Tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;  Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Cá nhân là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” phát động từ ngày 19/9/2022; tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm từ ngày 19/9/2022 với hình thức tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tại thời điểm gửi tiền.

Địa điểm nhận tiền gửi: Trụ sở NHCSXH tỉnh (Số 48, Đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) và trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố.

Để tổ chức Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, tổ chức, chính trị xã hội trong tỉnh tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nêu gương tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách trên địa bàn; xác định mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị là một tuyên truyền viên, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân cùng tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” ở cấp mình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” tại trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố.

VBSP NINH BÌNH

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1