Nho Quan: Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng lộ trình, tạo đồng thuận trong Nhân dân
Lượt xem: 68
Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đồng thời tạo dư địa mới cho phát triển kinh tế-xã hội, huyện Nho Quan đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra.
anh tin bai

Tổ công tác thôn Quỳnh Phong 2, xã Sơn Hà đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích và lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Tạo đồng thuận cao trong Nhân dân 

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2025, Nho Quan có 5 xã thuộc diện sắp xếp là Sơn Hà, Sơn Thành, Thanh Lạc, Lạng Phong, Văn Phong và 2 xã liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính khi thực hiện phương án sắp xếp là Sơn Lai và thị trấn Nho Quan. Trong đó, nhập xã Sơn Hà với Sơn Lai, lấy tên mới là xã Phúc Sơn; nhập xã Sơn Thành với Thanh Lạc, lấy tên mới là xã Thanh Sơn; nhập và điều chỉnh toàn bộ hiện trạng tự nhiên, quy mô dân số của xã Lạng Phong và Văn Phong vào thị trấn Nho Quan. 

Thực tế quá trình thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện có những băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, cử tri và Nhân dân, như: việc giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư, quản lý tài sản và cơ sở vật chất sau sáp nhập, phải đính chính những thông tin trên các loại giấy tờ tùy thân, việc đi lại đến nơi giải quyết các thủ tục hành chính xa… Nắm bắt được tình hình dư luận trong Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã tăng cường tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa to lớn của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan, trên Đài truyền thanh các cấp, qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, xã… Đồng thời công khai, minh bạch phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, giai đoạn 2023-2025, đề cao dân chủ trong Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Nhân dân. 

Đồng chí Phạm Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà cho biết: Xác định tuyên truyền là giải pháp tiên quyết trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2030 đến toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn đảng bộ. 

Sau hội nghị, yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã, đảm bảo mọi người dân đều được biết, được bàn, được quyết định vấn đề quan trọng này. 

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Sơn Hà giai đoạn 2023-2025 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn; chỉ đạo UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức và lấy ý kiến người dân, rà soát, niêm yết công khai danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thành lập mỗi thôn 1 tổ công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích và lấy ý kiến cử tri… Do vậy, việc triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính xã diễn ra khá thuận lợi. 

Bà Đào Thị Hồng, người dân thôn Quỳnh Phong 2, xã Sơn Hà cho biết: Lúc đầu khi biết chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính Sơn Hà với Sơn Lai sẽ xóa tên xã Sơn Hà để lấy tên xã mới, không những gia đình tôi mà nhiều gia đình khác không đồng tình; bởi tên xã đã gắn bó với chúng tôi bao nhiêu năm nay. Nhưng được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu được đây là đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tin rằng Đảng, Nhà nước luôn vì quyền lợi tốt nhất cho người dân, nên chúng tôi đồng thuận, nhất trí cao, mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để người dân đi lại, giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện. 

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, người dân các xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, được thể hiện trong kết quả lấy ý kiến của cử tri. Đến ngày 28/3, tất cả các xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Nho Quan đã tổ chức và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, với tỷ lệ phiếu đồng thuận, nhất trí cao, đạt từ 96% trở lên, tính trên số cử tri được lấy ý kiến.

Sắp xếp thận trọng, đúng lộ trình 

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Nho Quan đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện nghiêm các bước theo lộ trình, đảm bảo thời gian đặt ra. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2025; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2025. 

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê, rà soát các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp, từ đó xây dựng phương án sắp xếp theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên, kế hoạch của huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các xã, Nho Quan chú trọng cân nhắc toàn diện các lĩnh vực, nhất là các yếu tố lịch sử, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số và đặc biệt là đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân như: văn hóa, giáo dục, giao thông, việc làm, phát triển kinh tế… Đồng thời, bảo đảm tính tổng thể và quy hoạch của tỉnh, huyện trong các giai đoạn tiếp theo. 

Đến thời điểm này, Nho Quan đã thực hiện xong việc lấy ý kiến Nhân dân về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Theo phương án đã được phê duyệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Nho Quan sẽ còn 23 đơn vị hành chính (gồm 22 xã và 1 thị trấn); giảm 4 xã so với trước khi thực hiện sắp xếp. Hiện Nho Quan đang tập trung thực hiện lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện giai đoạn 2023- 2025 để tổng hợp và hoàn thiện Đề án. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Nho Quan sẽ tập trung hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi có Nghị quyết phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.... 

Với sự tin tưởng, đồng thuận và kỳ vọng của người dân cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, tin rằng huyện Nho Quan sẽ sớm thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo mục tiêu, thời gian, lộ trình, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1