Tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác pháp luật tại 07 xã khu vực miền núi của huyện Nho Quan năm 2023
Lượt xem: 277
anh tin bai

Nhằm nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp luật tại 07 xã khu vực miền núi của huyện Nho Quan theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện Nho Quan về thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình, Hội Luật gia huyện Nho Quan tổ chức 07 lớp tập huấn/07 xã gồm xã Cúc Phương, xã Kỳ Phú, xã Phú Long, xã Quảng Lạc, xã Thạch Bình, xã Văn Phương và xã Yên Quang với sự tham gia của 525 người là hòa giải viên của các tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được Phòng Tư pháp cấp phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời được nghe đồng chí Lương Văn Sinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Nho Quan – Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Đồng chí Hà Quang Văn, Chủ tịch Hội luật gia huyện Nho Quan – Báo cáo viên pháp luật cấp huyện truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ hòa giải như: Vai trò, ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khái niệm hòa giải, 4 yêu cầu của phạm vi hòa giải ở cơ sở,  6 nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở;  kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở;  Các khoản được hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải…

anh tin bai

Các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Phạm Văn Sỹ - Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình giới thiệu những thông tin về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý: mục đích, ý nghĩa của trợ giúp pháp lý, người thuộc diện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục tục trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ các hội, đoàn thể trong công tác phối hợp với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, những kết quả nổi bật của hoạt động trợ giúp pháp lý…

Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe các điểm mới của các văn bản pháp luật mới được thông qua như: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Khám chữa bệnh năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023…

Thông qua lớp tập huấn các đại biểu đã được bổ sung những kiến thức pháp luật về hòa giải, trợ giúp pháp lý; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, cũng như công tác hòa giải trên địa bàn huyện nói riêng trong thời gian tới./. 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1