Thông báo trả lời kết quả nội dung giải quyết đơn đề nghị bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đối với hộ ông Đặng Hoài An

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan nhận được nội dung đề nghị của ông Đặng Hoài An (địa chỉ: thôn Hội Tiên 2, xã Quỳnh Lưu) vê bôi thường diện tích đất của gia đình ông An có nguồn gốc sử dụng từ trước ngày 21/12/1982 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Mai Thị Xuân Nga.

Sau khi phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quỳnh Lưu kiểm tra, xem xét hồ sơ giải phóng mặt bằng, hồ sơ địa chính và kiểm tra tại thực địa về diện tích đất của hộ gia đình ông Đặng Hoài An đê nghị được bôi thường giải phóng mặt bằng; Hội đồng đền bù GPMB huyện Nho Quan trả lời kết quả nội dung giải quyết đê nghị của ông Đặng Hoài An như sau:

1. Việc sử dụng đất của gia đình ông Đặng Hoài An trên hồ sơ địa chính và ngoài thực địa:

- Hộ gia đình ông Đặng Hoài An đã sử dụng một thửa đất trước ngày 21/12/1982, trên bản đồ địa chính lập năm 1988 mang tên ông An diện tích đât là 1340m2, gôm: 360m2 đất ở, 980m2 đất vườn, thuộc thửa số 355, tờ bản đồ số 11, đến năm 1998 hộ gia đình ông Đặng Hoài An đã được UBND huyện Nho Quan cấp giấy chúng nhận quyên sử dụng đất lần đầu với diện tích là 1340m2, gồm: 360m2 đất ở, 980m2 đất vườn, thuộc thửa số 355, tờ bản đồ số 11.

Năm 2002, xã Quỳnh Lưu thực hiện đo đạc Bản đồ địa chính hệ chính quy và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong toàn xã, hộ gia đình ông Đặng Hoài An được cơ quan Nhà nước cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 1.498,8m2 đất, gồm: 330,9 m2 đất ở, 1.167,9m2 đất vườn, thuộc Thửa đất số 175, Tờ bản đồ số 56, Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 2002. Năm 2005, ông Đặng Hoài An đã tặng cho quyền sử dụng đât cho con trai là Đặng Thái Thuận VỚI tổng diện tích 529,5 m2 đất, gồm: 110,3 m2 đất ở, 419,2 m2 đât vườn, đã được tách thành thửa đất mới số 224, tờ bản đồ số 56 và tặng cho quyền sử dụng đất cho con là Neuyễn Hồng Điều với diện tích 529,4 m2 đất, gôm: 110,3 m2 đât ở, 419 1 m2 đất vườn, đã được tách thành thửa đất mới số 225, tờ bản đô số 56.

Đến năm 2015, hộ ông Đặng Hoài An tiếp tục tặng cho quỵền sử dụng đất cho con trai là Đặng Thái Thuạn với diện tích 144,9 m2 đất vườn và chuyển nhượng hết phần diện tích đất còn lại cho hộ ông Trịnh Văn Hảo, bà Mai Thị Xuân Nga với diện tích là 295,Om2


đất, gồm: 110,3m2 đất ở, 184,7 m2 đất vườn, thuộc thửa số 175, tờ bản đồ số 56. Như vậy: Hộ ông Đặng Hoài An đã tặng cho và chuyển nhượng hết diện tích đất của gia đình mình đang sử dụng cho các con và hộ ông Trịnh Văn Hảo, bà Mai Thị Xuân Nga.

2. Việc bồi thường, hỗ trọ- GPMB Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B cho gia đình ông Đặng Hoài An:

  • Tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện GPMB đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B ông Đặng Hoài An đã tặng cho và chuyển nhượng hết diện tích cho các con và hộ ông Trịnh Văn Hảo, bà Mai Thị Xuân Nga, vì vậy ông Đặng Hoài An không được bôi thưòng, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.
  • Diện tích đất 23,35 m2 một cạnh giáp đường 12B và một cạnh giáp Thửa đất số 115, Tờ bản đồ số 56 của gia đình bà Mai Thị Xuân Nga, do gia đình bà Nga sử dụng làm lối đi vào giữa đất của gia đình bà Nga và đường 12B. Nay hộ gia đình ông An đê nghị được bồi thường diện tích đất trên khi thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B; diện tích đất này từ khi nhận chuyển nhượng của ông An gia đình bà Nga vẫn sử dụng ổn định, trong hồ sơ chuyển nhượng đã thể hiện rõ ranh giới cạnh phía đông giáp đất ông Thuận, cạnh phía tây giáp đất bà Hương, cạnh phía bắc giáp đất bà Hương, cạnh phía nam giáp Quốc lộ 12B, vì vậy diện tích 23,35 m2 đất thuộc quyền sử dụng của hộ bà Mai Thị Xuân Nga, gia đình ông An không còn sử dụng diện tích này, mặt khác khi làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông An không cung cấp được tài liệu cơ quan Nhà nước có thấm quyền giao cho hộ ông An sử dụng diện tích đât trên. Do vậy, việc gia đình ông An đề nghị bồi thường diện tích đất này cho gia đình ông là không đủ cơ sở đế xem xét, giải quyết.

Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về đất cho hộ gia đình ông Đặng Hoài An, đã được Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xem xét giải quyết, trả lời trực tiếp cho ông An, việc gia đình ông đê nghị bôi thường diện tích đât không có trong giây chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất nằm xen kẹt giữa phần đất đường 12B và thửa đất của hộ bà Nga đang sử dụng là không đủ cơ sở để xem xét giải quyết, song hộ ông An vẫn tiêp tục đê nghị xem xét. Vì vậy, Hội đồng đền bù GPMB huyện trả lời đây là lần giải quyêt cuôi cùng việc bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn qua xã Quỳnh Lưu đối vói hộ gia đình ông Đặng Hoài An, đê nghị hộ gia đình ông Đặng Hoài An chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Luật Đât đai, bàn giao mặt băng cho đơn vị thi công thực hiện Dự án đâu tư xây dựng Quôc lộ 12B, nêu hộ gia đình ông An không chấp hành Hội đồng đền bù GPMB huyện báo cáo ƯBND huyện tổ chức bảo vệ thi công trên diện tích đất đã bồi thường GPMB và diện tích hành lang an toàn giao thông thuộc quyền quản lý của Nhà nước./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1