Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân

          Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Chủ tịch UBND huyện có Thông báo số 204/TB-UBND ngày 06/10/2023 về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo đề ngày 28/9/2023 của công dân.

          Đơn của công dân tố cáo ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Lạng Phong, có hành vi gây khó khăn, không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân là do nội dung công dân tố cáo chưa đủ cơ sở để xác định người bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1