Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân

    Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Chủ tịch UBND huyện có Thông báo số 139/TB-UBND ngày 30/6/2023 về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo đề ngày 09/6/2023 của công dân.

    Đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Phú Năm, Chủ tịch UBND xã Văn Phương, về hành vi vi phạm trong việc chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

    Việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân là do nội dung công dân tố cáo chưa đủ cơ sở để xác định người bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1