Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan lần thứ XI
Lượt xem: 122
Trong hai ngày 9-10/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.
anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo  huyện Nho Quan; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh...

Nho Quan là huyện miền núi với 17,2% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 22,5% dân số theo tôn giáo. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện thắng lợi 7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác tuyên truyền, vận động được MTTQ các cấp huyện Nho Quan và các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện, góp phần tập hợp, đoàn kết đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Nổi bật là thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp hơn 600 tỷ đồng, hiến trên 26 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến hết năm 2023, huyện Nho Quan có 3 xã đạt nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, 7 xã đạt NTM nâng cao, 60 khu dân cư kiểu mẫu; thị trấn Nho Quan đạt chuẩn đô thị văn minh; có 278/286 khu dân cư văn hóa và trên 39 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp vận động các nguồn lực xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" các cấp với số tiền trên 14,6 tỷ đồng; vận động, trao tặng hơn 82 nghìn suất quà; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 274 nhà đại đoàn kết...

Bên cạnh đó, việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp huyện Nho Quan ngày càng hiệu quả. Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng được củng cố và phát huy.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả nổi bật của MTTQ các cấp huyện Nho Quan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ huyện cần tiếp tục tham mưu, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan là đại hội điểm cấp huyện, vì vậy, đồng chí đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cần tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội của đơn vị.

anh tin bai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển", Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XI đã hiệp thương cử 5 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Phạm Văn Đại tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nho Quan khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng hiệp thương cử 31 vị đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1