Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 111
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Nho Quan

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở huyện Nho Quan có các đồng chí: Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Khắc Tiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (trừ các đồng chí là Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn); Các đồng chí cán bộ, đảng viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Phó ban chuyên trách 02 Ban HĐND huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác trên địa bàn huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện. Các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ: Công an huyện, BCH Quân sự huyện; Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nho Quan; Bệnh viện Đa khoa huyện.Các đồng chí cán bộ, đảng viên các Chi bộ: Bưu điện, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm y tế, Chi cục Thống kê, Hội Doanh nghiệp, Hạt kiểm lâm; Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình, Trường THPT Nho Quan B, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX; Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân huyện và Điểm cầu các xã thị trấn trong toàn huyện

Tại hội nghị, sau khi xem phim tài liệu "Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng", các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung chủ yếu của Quy định số 144 - QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

Trong đó khẳng định: Quy định số 144 là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, là văn minh" như lời Bác Hồ đã dạy, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Quy định 144 nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên với những nội dung cơ bản như: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Để Quy định sớm được triển khai trong thực tiễn, ngày 3/7/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 159, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề chung, định ra các tiêu chí để thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời yêu cầu căn cứ nội dung Quy định, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa tiêu chí của các chuẩn mực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của ngành, nghề, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị, thống nhất với các chuẩn mực được nêu trong quy định.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Nho Quan.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là văn bản hết sức quan trọng, xác định rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Trong đó, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân để Nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.

 Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng... "Cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước" - đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Một số hình ảnh học tập, quán triệt Quy định số 144 - QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện:

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

Đinh Hoàng Minh - Văn phòng HĐND&UBND huyện

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1