Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023
anh tin bai

Ngày 09/11/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt UBND huyện, đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận:

Trong tháng 10/2023, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt và cụ thể, kiên định mục tiêu và quyết tâm cao, nỗ lực lớn để phấn đấu đạt kết quả cao nhất; trên cơ sở xác định đúng hướng, đúng việc, đảm bảo tính dài hạn và có trọng tâm, trọng điểm, với kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi, triệt để; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tạo được sự đồng thuận, tích cực thực hiện của các phòng, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Do vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, khu vực, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện: Sản xuất vụ Mùa đạt năng suất khá (năng suất lúa ước đạt 49 tạ/ha); chỉ đạo các xã: Lạc Vân, Gia Tường, Văn Phương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình phục vụ về đích NTM nâng cao năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) trong tháng ước đạt 157.676 triệu đồng (tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2022); tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 08/11/2023 được 189.723 triệu đồng, đạt 36,7% KH; tập trung triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã theo kế hoạch; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện năm 2023; các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức, nội dung phong phú; công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, dân tộc, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; đã tập trung triển khai thực hiện rà soát, hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ 02 cuối năm 2023, đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023

- Tập trung cao trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp tiếp tục nâng cao các lĩnh vực có giá trị, nhất là thủy sản; thực hiện các giải pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng và dịch vụ những tháng cuối năm, tăng cường thu hút khách du lịch.

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo sát thực, khả thi và tạo động lực phấn đấu.

- Chủ động xây dựng dự kiến chương trình công tác năm 2024 gắn với xây dựng dự toán NSNN năm 2024 đảm bảo đầy đủ, khả thi gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo UBND huyện quyết định.

- Chuẩn bị tốt nội dung để trình kỳ họp cuối năm 2023 (kỳ họp thứ 15) HĐND huyện khóa X.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng thu ngân sách; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa cấp bách, chưa cần thiết.

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện, nhất là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1); dự án tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn 1) và các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chủ đề công tác năm 2023; giải quyết, xử lý, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, hạn chế đã được các đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán chỉ ra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1