Huyện ủy Nho Quan triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 875
Chiều 3/1, Huyện ủy Nho Quan tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chương trình công tác năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Trong năm, đã thành lập được 1 tổ chức đảng, 5 tổ chức công đoàn, 2 tổ chức đoàn thanh niên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp 320 đảng viên mới, đạt 109,2% kế hoạch năm. Đến nay, Đảng bộ huyện có 71 tổ chức cơ sở đảng, 461 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 9.738 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận được đổi mới, tăng cường…

Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, giá trị cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường... Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/11 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường thu hút đầu tư các dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Nho Quan trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Nho Quan cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Làm tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy công bố quyết định công nhận 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 56 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục...

Nguồn : Báo Ninh Bình 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1