Đại hội Công đoàn huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 12/6, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
anh tin bai

Lãnh đạo huyện Nho Quan tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Nho Quan đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đã đề ra. 

Nổi bật là: Đã tích cực tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Trong đó, các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giải quyết tranh chấp lao động xảy ra tại một số doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động huyện đã ký mới 4 thỏa thuận về chương trình "Phúc lợi đoàn viên", đã có 9.092 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi với tổng số tiền 1.041 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 3.161 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh tật rủi ro với tổng số tiền là 1.636 triệu đồng. Vận động hỗ trợ xây, sửa 8 nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên là công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng cho cán bộ công đoàn; hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin... Qua đó, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, vào sự phát triển chung của huyện.

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn huyện Nho Quan lần thứ XI xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó trọng tâm là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước; huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động và mục tiêu hoạt động; tập hợp thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động, xây dựng dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Phấn đấu, kết nạp mới từ 300 - 500 đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở ở 90% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên và thu hút được từ 85% công nhân lao động thuộc địa bàn quản lý vào tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu có từ 90% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 70% công đoàn cơ sở khối sản xuất, kinh doanh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn. Huy động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa từ 1 đến 2 nhà "Mái ấm công đoàn". Các cấp công đoàn trong huyện tổ chức chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ 500 suất quà trở lên...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn huyện Nho Quan khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên. 

anh tin bai

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành khóa mới.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 3815
  • Trong tuần: 72 270
  • Tất cả: 3653161