Kế hoạch tổ chức Chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019
Số ký hiệu văn bản 06/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2019
Ngày hiệu lực 16/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm kh-06-16-01-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới