Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/GP 20/09/2022 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI”
Lượt xem: 472
131/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
Lượt xem: 451
22-BC/HU 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh”
Lượt xem: 332
633/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 623
75/BC-UBND 01/03/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
Lượt xem: 273
35/BC-UBND 30/01/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Lượt xem: 262
432/BC-UBND 31/12/2017 Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2016-2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017-2018
Lượt xem: 264
242/BC-UBND 31/07/2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017.
Lượt xem: 267
221/BC-UBND 14/07/2017 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Lượt xem: 1533
222/BC-UBND 14/07/2017 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Lượt xem: 292
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN