Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Di chuyển đường điện 35Kv và nâng cấp đường trục khu xây dựng Quảng trường, Nhà văn hóa trung tâm huyện
Số ký hiệu văn bản 65/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Di chuyển đường điện 35Kv và nâng cấp đường trục khu xây dựng Quảng trường, Nhà văn hóa trung tâm huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_65.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN