Tổng số: 497
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/NQ-HĐND 03/07/2019 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan
Lượt xem: 507
04/NQ-HĐND 03/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan
Lượt xem: 510
34/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
Lượt xem: 347
44/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc Phê duyệt Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình đưọc phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 433
35/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
Lượt xem: 293
176/GM-UBND 22/11/2018 Giấy mời tham dự buổi tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ năm 2018.
Lượt xem: 292
146/KH-UBND 19/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 289
168/GM-UBND 05/11/2018 Hội nghị thảo luận dự toán giao thu ngân sách nhà nước khối các xã, thị trấn năm 2019.
Lượt xem: 282
166/GM-UBND 05/11/2018 Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018 và nắm tình hình ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IX.
Lượt xem: 241
167/GM-UBND 05/11/2018 Giấy mời tham gia Đoàn tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lượt xem: 264
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN