Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
340-CV/HU 05/05/2021 V/v Hưởng ứng Giải báo chỉ toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
Lượt xem: 128
22-BC/HU 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh”
Lượt xem: 116
03-BS/HU 05/11/2020 Sao y Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lượt xem: 284
14-CV-BVĐ 22/07/2019 V/v mời dự Hội nghị phát động xây dựng Quỹ “Đen ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”
Lượt xem: 498
10-CT/HU 15/05/2019 Chỉ thị của BTVHU về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn và dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Lượt xem: 382
29-CTr/HU 19/04/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ưong Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 327
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN