V/v mời dự Hội nghị phát động xây dựng Quỹ “Đen ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”
Số ký hiệu văn bản 14-CV-BVĐ
Ngày ban hành 22/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Trích yếu nội dung V/v mời dự Hội nghị phát động xây dựng Quỹ “Đen ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Hoàng Khắc Tiệp
Tài liệu đính kèm cv-hu-14-24-07-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN