Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 298
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 429
16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 311
24/2016/TT-BTNMT 09/09/2016 Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
Lượt xem: 340
19/2016/TT-BTNMT 24/08/2016 Thông tư số: 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
Lượt xem: 392
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Lượt xem: 316
23/2016/TT-BLĐTBXH 15/07/2016 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ
Lượt xem: 332
17/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 308
Số: 75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
Lượt xem: 334
27/2011/TT-BNNPTNT 13/04/2011 Thông tư quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lượt xem: 325
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN