Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_40.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN