Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171/GM-UBND 13/11/2018 Giấy mời tổ chức kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018
Lượt xem: 302
158/GM-UBND 23/10/2018 Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Lượt xem: 575
691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 408
321/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 huyện Nho Quan
Lượt xem: 289
110/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nho Quan
Lượt xem: 332
109/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói huyện Nho Quan, giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 261
185/GM-UBND 21/11/2017 Giấy mời hội nghị tổ chức kiểm tra thực tế, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Lượt xem: 288
176/GM-UBND 09/11/2017 Hội nghị kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới năm 2017.
Lượt xem: 282
163/GM-UBND 10/10/2017 Hội nghị tổng kết điểm cấp xã về tổng kết 7 năm thực hiện Tiêu chí số 19 về “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2017.
Lượt xem: 304
30/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định về việc quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 272
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN