Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm viêc của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm viêc của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_11.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN