Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1623/QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến kênh tưới từ trạm bơm Lủ đi thôn Xuân Long, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan
Lượt xem: 50
4096/QĐ-UBND 31/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Nho Quan hết hiệu lực năm 2023
Lượt xem: 54
1646/QĐ-UBND 21/07/2023 Quyết định Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 204
414/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022
Lượt xem: 267
25/TB-UBND 02/03/2023 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nho Quan
Lượt xem: 558
15/KH-UBND 31/01/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 295
1162/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lượt xem: 183
54/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 214
1717/UBND-VP 03/10/2022 V/v tăng cường triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
Lượt xem: 390
4878/BTTTT-CĐSQG 30/09/2022 V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Lượt xem: 515
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN