Tổng số: 116
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1646/QĐ-UBND 21/07/2023 Quyết định Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 31
414/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022
Lượt xem: 14
25/TB-UBND 02/03/2023 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nho Quan
Lượt xem: 313
15/KH-UBND 31/01/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 113
54/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 76
1717/UBND-VP 03/10/2022 V/v tăng cường triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
Lượt xem: 245
4878/BTTTT-CĐSQG 30/09/2022 V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Lượt xem: 297
01/GP 20/09/2022 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI”
Lượt xem: 267
329a/TB-UBND 16/08/2022 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh thời gian và các bước tiến hành tổ chức xét tuyển theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện
Lượt xem: 610
110/KH-UBND 14/07/2022 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2022
Lượt xem: 1655
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN