Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2022 huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 69/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2022 huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_69.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN