Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 54/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Trần Văn Sính
Tài liệu đính kèm nq_54_ky_10_2022.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN