Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1623/QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến kênh tưới từ trạm bơm Lủ đi thôn Xuân Long, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan
Lượt xem: 43
4096/QĐ-UBND 31/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Nho Quan hết hiệu lực năm 2023
Lượt xem: 48
1646/QĐ-UBND 21/07/2023 Quyết định Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 200
414/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022
Lượt xem: 263
1162/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2022
Lượt xem: 179
303/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 1389
308/QĐ-UBND 26/01/2022 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022
Lượt xem: 492
2964/QĐ-UBND 03/11/2021 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 365
380/QĐ-UBND 29/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nho Quan
Lượt xem: 572
4966/QĐ-UBND 31/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 313
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN