Tổng số: 125
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1646/QĐ-UBND 21/07/2023 Quyết định Công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 31
414/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022
Lượt xem: 14
303/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 1092
308/QĐ-UBND 26/01/2022 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022
Lượt xem: 303
2964/QĐ-UBND 03/11/2021 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 288
380/QĐ-UBND 29/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nho Quan
Lượt xem: 332
4966/QĐ-UBND 31/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 262
4146/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Nho Quan
Lượt xem: 197
4862/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 419
4861/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 374
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN