Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nho_quan_39.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN