BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI”
Số ký hiệu văn bản 01/GP
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm BC dề xuất cấp phép MT0.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN