Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
414/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022
Lượt xem: 68
303/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 1165
37/KL-UBND 21/07/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 690
380/QĐ-UBND 29/03/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nho Quan
Lượt xem: 373
475/QĐ - UBND 24/09/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 343
18/CT-UBND 22/08/2018 Chỉ thị v.v cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.
Lượt xem: 335
84/UBND-VP7 09/03/2018 CV v/v thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó
Lượt xem: 275
05/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 QĐ v/v ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 325
351/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Nho Quan
Lượt xem: 517
136/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2017
Lượt xem: 441
12345
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN