Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án Sửa chữa, nâng cấp Hội trường UBND huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án Sửa chữa, nâng cấp Hội trường UBND huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_13.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN