Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2022
Số ký hiệu văn bản 110/KH-UBND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Hoàng Khắc Tiệp
Tài liệu đính kèm kh_110_ve_tuyen_dung_2022.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN