Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh huyện Nho Quan năm 2019
Lượt xem: 253
5623/2018/QĐ-UBND 12/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 318
126/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Lượt xem: 377
137/GM-UBND 28/08/2018 Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.
Lượt xem: 305
54/UBND-VP 15/01/2018 V/v cảnh báo điểm yếu an toàn thông tin nghiêm trọng trong các bộ vi xử lý
Lượt xem: 288
196/KH-UBND 29/12/2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Nho Quan năm 2018
Lượt xem: 326
195/KH-UBND 28/12/2017 Kế hoạch ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 253
2153/UBND-VP 26/12/2017 V/v thực hiện gửi, nhận văn bản qua Hệ thống văn bản điều hành VNPT-iOffice
Lượt xem: 285
31/2017/QĐ-UBND 03/10/2017 Quyết định ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 250
12/VP 20/02/2017 V/v đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý văn bản trong Hệ thống quản lý văn bản điều hành.
Lượt xem: 284
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN