Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây dựng trụ sở HĐND và UBND huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây dựng trụ sở HĐND và UBND huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_12.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN