Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 02/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm tt02_20210511.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN