Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_43.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN