Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiếu học Yên Quang
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiếu học Yên Quang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_33.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN