Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách hệ thống chống ngập, tiêu thoát lũ từ khu vực phổ Đồng Tâm, phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan xuống kênh Nguyễn Văn Bé
Số ký hiệu văn bản 21/NQ- HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách hệ thống chống ngập, tiêu thoát lũ từ khu vực phổ Đồng Tâm, phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan xuống kênh Nguyễn Văn Bé
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_21.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN