Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đê Năm Căn (đoạn từ cầu Sui đến đường du lịch Cúc Phương) kết hợp giao thông, phát triển du lịch và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đê Năm Căn (đoạn từ cầu Sui đến đường du lịch Cúc Phương) kết hợp giao thông, phát triển du lịch và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_17.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN