Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_61.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN