Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 152/ĐA-UBND, ngày 17/12/2020 của UBND huyện Nho Quan giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 41/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2020
Ngày hiệu lực 23/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 152/ĐA-UBND, ngày 17/12/2020 của UBND huyện Nho Quan giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_41.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN