Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-TTHĐ
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_45.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN