Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 64/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_64.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN