Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_71.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN