Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm nq-so-19.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN