Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 72/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_72.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN