Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 161/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm ke_hoach_so_hoa_van_ban.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN