Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đức Long, huyện Nho Quan
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đức Long, huyện Nho Quan
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_27.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN